Wat zijn affirmaties?

Wat zijn affirmaties? 

Affirmaties hebben te maken met het willen beschermen van je zelf-identiteit. 

Zelf-identiteit is het globale beeld dat wij van onszelf hebben. Wie ben ik als mens en wat vind ik belangrijk? Dat beeld verandert en kunnen we onbewust of bewust aanpassen aan de omstandigheden waar we ons in bevinden, waardoor dat beeld dus niet slechts één vorm kan aannemen. Dat aanpassingsvermogen heeft te maken met onze zelf-integriteit. Zelf-integriteit gaat over ons morele overtuigingen en hoe trouw we hieraan zijn en of wij ons daar ook naar gedragen’. 

Een vraag die deze betekenis weerspiegelt is: ‘hoe trouw ben ik aan mijn eigen normen en waarden en hoe trouw ben ik zelf aan datgene wat ik belangrijk vind’. 

Het ideale plaatje is dat wij ons altijd zo gedragen dat dit in lijn is met onze eigen overtuigingen, normen en waarden. Wij als mensen zijn dan ook allemaal gemotiveerd om dat beeld van onszelf, onze zelf-identiteit, te beschermen wanneer dat ‘bedreigd’ wordt. 

Dat wil niet per se zeggen dat dat beeld van onszelf altijd gaat over het perfect en exceptioneel zijn en het uitblinken in allerlei zaken. Het gaat er daarentegen om dat we competent en goed willen zijn in de verschillende dingen die we doen en die we zelf heel belangrijk vinden. 

Daardoor kunnen we zowel moreel als flexibel handelen naar onze omgeving. Je hebt er waarschijnlijk nog niet eerder bewust over nagedacht, maar ook jij hebt dit beeld onbewust van jezelf gevormd. 

Je gebruikt dit beeld waarschijnlijk iedere dag bij veel verschillende bewust en onbewuste keuzes die je moet maken. Dat beeld dat je van jezelf hebt, kan bestaan uit verschillende kenmerken en kan ook veranderen naarmate de tijd vordert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • De verschillende rollen die jij zelf kunt aannemen, bijvoorbeeld de persoon die jij bent binnen jouw gezin en familie, jij als student, jij als persoon op jouw werk. 
  • De waarden die je belangrijk vindt, zoals eerlijkheid, empathie, humor, geloof etc. 
  • De vormen die jij aanneemt van groepsidentiteit, zoals nationaliteit en het zijn van een Nederlander of juist niet, of jouw eigen cultuur. 
  • De doelen die je hebt gesteld voor jezelf, zoals het kopen van een huis of het stoppen met roken. 
  • De relaties die je hebt met de mensen om jou heen, zoals jouw partner, vrienden en familie. 

Wij willen ons zelf namelijk bekijken als een ‘goed persoon’ die zich gedraagt naar onze waarden en de sociale normen over gedrag waarvan wij vinden dat het juist goed is of juist niet.

Reactie plaatsen